olenka & the autumn lovers

Kochana

Moja mała
Powiedziała
Że mnie kocha
I jak płakała

Bo mnie wojsko
Woła głośno
I odmawia
Prawa do szczęścia. 

Oj moja kochana kochana kochana...
Przepraszam
Ale wyjeżdżamy dzisiaj.

My sweet lover
Please recover
From your sorrow
Soon I will return

For the army
Cannot harm me
In my spirit
However much they may yearn...